menu Strona główna

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji (RC fkr) została założona 6 listopada 2001 roku w Toruniu. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest niemieckie stowarzyszenie REHA CONSULT e.V. z siedzibą w Berlinie.

RC fkr prowadzi dwa MIESZKANIA CHRONIONE oraz CENTRUM DZIENNE na terenie Torunia oraz jedno MIESZKANIE CHRONIONE na terenie Nowej Wsi wielkiej.

Oferta Mieszkań Chronionych oraz Centrum Dziennego przeznaczona jest głównie dla osób ze zdiagnozowaną schizofrenią. Celem głównym podejmowanych działań jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.